Jak założyć własną firmę?

Założenie własnej firmy nie jest – wbrew pozorom – kwestią trudną. Sam proces rejestracji działalności jest dość łatwy, ale wymaga wcześniejszego rozeznania rynku, przygotowania biznesplanu i przemyślenia co najmniej kilku ważnych kwestii.

Biznesplan i badanie rynku

Większość przedsiębiorców zgodnie podkreśla, że dokładny, realistyczny biznesplan to podstawa sukcesu. Zakładanie własnej działalności powinno być zawsze poprzedzone profesjonalnym badaniem rynku. To pozwoli na uzyskanie informacji kluczowych z punktu widzenia przyszłego przedsiębiorcy. Czy oferowana przez mnie usługa lub produkt znajdą zapotrzebowanie u konsumentów? W jaki sposób przebić się z nową ofertą? Jeżeli działam lokalnie – jak wygląda kwestia konkurencji? Badanie rynku można przeprowadzić samodzielnie lub – w przypadku planowania większej działalności – skorzystać z usług profesjonalnych firm konsultingowych.

Jakie decyzje należy podjąć przed założeniem firmy?

Jeżeli posiadamy wystarczającą ilość funduszy (własnych lub przyznanych np. z dotacji na założenie firmy) i mamy rozeznanie w konkretnym rynku produktów lub usług, pozostaje nam podjąć kilka kluczowych decyzji. Przed założenie firmy należy:

 1. Wybrać prawną formę działalności gospodarczej: jednoosobowa działalność gospodarcza lub spółki (do wyboru zależnie od typu działalności) – cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, akcyjna, prawa handlowego, z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Wybrać jedną z dostępnych form opodatkowania: podatek na zasadach ogólnych, podatek liniowy, ryczałt, karta podatkowa.
 3. Wybrać kody PKD (Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczej), zgodne z typem planowanej działalności lub rodzajem produktu, który będzie sprzedawany w naszej firmie.
 4. Wybrać podmiot odpowiedzialny za prowadzenie księgowości firmy – samodzielne rozliczanie podatków, zatrudnienie księgowej lub wybór biura rachunkowego.

Rejestracja firmy

Jeżeli mamy za sobą wybór formy działalności, kodów PKD i rodzaju opodatkowania, kolejnym etapem jest rejestracja firmy. Tej należy dokonać poprzez złożenie wniosku o rejestrację działalności do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wniosek można złożyć osobiście (w urzędzie miasta lub gminy, właściwych dla miejsca zameldowania) lub za pomocą formularza on-line, dostępnego na stronie https://prod.ceidg.gov.pl/ (opcja dostępna dla posiadaczy tzw. „profilu zaufanego” lub podpisu elektronicznego). Najważniejsze informacje, które przyszły przedsiębiorca musi podać we wniosku to:

 • pełna i skrócona nazwa firmy,
 • miejsce prowadzenia działalności,
 • data rozpoczęcia działalności,
 • forma prawna i typ działalności (kody PKD) firmy,
 • wybrana forma opodatkowania,
 • przewidywana ilość zatrudnionych,
 • informacje dotyczące podmiotu, prowadzącego księgowość,
 • dane kontaktowe.

Nowa firma a ZUS i Urząd Skarbowy

Wniosek o wpis do bazy CEiDG jest jednocześnie wnioskiem o nadanie numeru REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej). Rejestracja firmy wiąże się też z nowymi obowiązkami podatkowymi. Złożenie wniosku jest równoznaczne z nadaniem numeru NIP lub aktualizacją informacji o podatniku do Urzędu Skarbowego, właściwego dla miejsca zameldowania przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, który podjął decyzję o byciu czynnym płatnikiem VAT (uwaga: lub musi nim być ze względu na typ działalności) ma obowiązek złożenia w US formularza VAT-R (zgłoszenie rejestracyjne). Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje z kolei nową (lub zaktualizowaną) informację o płatniku składek. W tym wypadku przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia do urzędu wypełnionego formularza ZUS ZUA.

Ostatnim etapem zakładania własnej działalności jest założenie konta firmowego i wyrób firmowej pieczątki (uwaga: przedsiębiorca nie ma takiego obowiązku, ale posiadanie konta i pieczątki firmowej znacząco ułatwia prowadzenie działalności). Warto pamiętać o tym, że każda znacząca zmiana w formie lub działalności firmy musi być zgłaszana i aktualizowana poprzez odpowiedni wniosek w systemie CEiDG.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *