Rodzaje atramentu do piór

Wydaje się, że komputery coraz bardziej wypierają tradycyjne narzędzia i przybory piśmiennicze. Notatki coraz częściej robi się na urządzeniach elektronicznych, nawet ważne dokumenty przygotowuje się w elektronicznej formie. Jednak czy to oznacza powolną śmierć długopisów i piór? Nie, bo z

Czym jest gaz ochronny?

Gaz ochronny to gaz, który stosowany jest w spawalnictwie, do lutowania, w technice warsztatowej. Do zadań gazu ochronnego należy ochrona stopionego i ogrzanego metalu przed wpływem powietrza atmosferycznego oraz stworzenie jak najlepszych warunków dla jarzenia się łuku elektrycznego.

Jak działa