Excel w controllingu – niezastąpione narzędzie arkusza kalkulacyjnego

Controlling finansowy to integralna część controllingu przedsiębiorstwa. Żadna organizacja nie będzie sprawnie działała, jeśli nie zadba o płynność finansową, czyli zdolność przedsiębiorstwa do wypełniania swoich zobowiązań płatniczych. Osoby, które się tym zajmują, najczęściej korzystają z arkusza kalkulacyjnego Excel.

Czym jest Excel?

Microsoft Office Excel to arkusz kalkulacyjny, który powszechnie stosuje się w firmach i instytucjach. Używa się go do dokonywania obliczeń, które zestawia się w tabeli. W aplikacji tej zastosowano wiele funkcji matematycznych i finansowych. W programie można tworzyć wiele typów wykresów, które przydają się w fizyce, matematyce i ekonomii. Niezwykle istotnym jest fakt, że arkusz potrafi przetwarzać i analizować dane biznesowe. Excel jest sprawnym narzędziem, które może ułatwić pracę w dziale finansowym każdej firmy.

Zadania związane z controllingiem

Zadaniem controllingu finansowego jest stworzenie szkicu sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa w przyszłości. Koncentruje się na gromadzeniu kapitałów potrzebnych do finansowania funkcjonowania organizacji oraz na odpowiednim ich rozdziale, aby zapewnić jej przetrwanie i rozwój. Przyszłe działania muszą być określone liczbowo, a dokładnie zaplanowane budżety poszczególnych części organizacji łączą funkcję kontroli i planowania. Wśród podstawowych planów budżetu wyróżnia się następujące: sprzedaży i kosztów, wydatków kapitałowych, gotówkowe i bilanse. Sprawny controlling zapewnia płynność finansową, gdyż nie ma mowy o wydatkach, które nie były ujęte w planie.

Działanie praktyczne związane z controllingiem finansowym

System controllingu finansowego jest bardzo rozbudowany, gdyż wszystkie decyzje podejmowane przez zarządzających organizacjami maja odzwierciedlenie w kategoriach pieniężnych. Żadna decyzja w przedsiębiorstwie nie powinna być zatwierdzana, jeśli nie oceni się związanego z nią ryzyka finansowego. Controlling jest wspomagany poprzez system informatyczny oparty na arkuszach kalkulacyjnych. Zazwyczaj stosuje się arkusze z programu Excel, będące jedną z części oprogramowania biurowego kompatybilnego z najczęściej stosowanym systemem operacyjnym.

Excel jest programem dostępnym, a jego sprawna obsługa wymaga dużej wiedzy. Arkusze kalkulacyjne są tak konstruowane, iż odpowiednie wprowadzenie danych wystarcza, by dokonać wielu obliczeń i kalkulacji.

Wdrożenie controllingu finansowego w przedsiębiorstwie wymaga zastosowania wiele metod i rozwiązań. Jeśli chcemy, by ten proces przebiegał sprawnie, musimy dobrać odpowiednie instrumenty finansowe, a także umiejętnie wykorzystywać dostępne arkusze kalkulacyjne. Wielość funkcji programu Excel pozwala na jego szerokie zastosowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *