Jak długo przechowywać dokumentację medyczną?

Obowiązek właściwego przechowywania dokumentów spoczywa na przedsiębiorcach oraz pracownikach różnych instytucji. Dotyczy on także lekarzy i lekarzy dentystów, których powinnością, wpisaną w zasady wykonywania tego zawodu, jest obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta.

Czym jest dokumentacja medyczna?

Terminem dokumentacja medyczna określa się materiały, które zawierają dane i informacje medyczne dotyczą stanu zdrowia pacjenta i udzielanych mu świadczeń medycznych. Dokumentacje muszą prowadzić wszystkie instytucje, które świadczą usługi lecznicze. Wyróżniamy dokumentację indywidulaną i zbiorczą. Indywidualna dotyczy konkretnego pacjenta, a zbiorcza odnosi się do wszystkich chorych, którzy leczą się w danej placówce. W dokumentacji znajdują się wszystkie dane pacjenta oraz historia choroby i podejmowane leczenie. W każdej tego typu instytucji znajdują się dokumenty wrażliwe, czyli kartoteki pacjentów, zapisy medyczne, wyniki badań i zdjęcia rtg.

Przechowywanie dokumentów pacjentów

Obowiązek przechowywania dokumentów związanych z leczeniem pacjentów spoczywa na podmiocie, który udziela świadczenia medycznego. Może być nim przychodnia lub lekarz, który prowadzi samodzielną praktykę zawodową. W przypadku lekarza pracującego w poradni, dokumentację przechowuje jego pracodawca. Podobnie jak w przypadku innych jednostek, lekarze i przychodnie mogą zlecić przechowywanie dokumentacji firmom zewnętrznym. Dzieje się to wtedy, gdy przychodnia zostanie zamknięta, a lekarz zamknie praktykę.

Czas przechowywania dokumentów pacjenta

Zasady przechowywania dokumentów będących zapisem choroby oraz innej dokumentacji medycznej regulowane są przepisami zawartymi w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z zawartymi tam wskazówkami, podmiot, który udziela świadczeń zdrowotnych przechowuje dokumentację medyczną przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Ustawodawca przewidział także cztery wyjątki. 30 lat przechowuje się dokumentację medyczną, jeśli człowiek zmarł na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia. Przechowywanie dokumentów przez 10 lat dotyczy zdjęć rentgenowskich, które nie są częścią dokumentacji. Zapis ten dotyczy placówek wykonujących zdjęcia RTG w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli pacjent zapłacił za zdjęcie, to on je dostaje, w innym przypadku trafia ono do dokumentacji danej osoby. Przez 5 lat należy przechowywać skierowania na badania lub zlecenia lekarza, zaś 22 lata przechowuje się dokumentację medyczną dotyczącą dzieci, które nie ukończyły drugiego roku życia.

Placówki medyczne powinny zadbać o właściwe przechowywanie dokumentów pacjenta, gdyż tak nakazuje ustawodawca. Jest to ważne również dla pacjentów, którzy wybiorą się do innego lekarza i muszą przedstawić historię choroby.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *